Refuel

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond

Ubemandede offshore platforme får i gennemsnit servicebesøg 50 gange om året. Det er for mange, og det skal nye teknologier inden for overvågning og fjernstyring lave om på.

Selvom ubemandede satellitplatforme i princippet er konstrueret til drift uden menneskelig involvering, viser erfaringer fra operatører i Nordsøen, at platformene i gennemsnit får servicebesøg omkring 50 gange om året. De mange fysiske besøg er imidlertid både omkostningstunge og forbundet med en lang række risici, og de fire virksomheder Ocean Team Group A/S, Dansk Ingeniør Selskab A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S er derfor gået sammen med Offshoreenergy.dk om at udvikle nye og smartere løsninger.

Samarbejdspartnerne har udpeget i alt otte indsatsområder, der skal gøre det muligt at overvåge og fjernstyre offshore platforme i langt højere grad, end det er muligt i dag. Hos Ocean Team Group har man de seneste fem år arbejdet på en teknologi, der gør det muligt at rense lange, tynde rør med flydende og superkritisk CO2.

Virksomheden har lige været i Holland for at teste metoden, og her lykkedes det at rense et 38 km langt rør mellem en offshore satellitplatform og hovedplatformen.


 

UDFORDRING

Trods højteknologiske overvågnings-løsninger viser erfaringer fra operatører i Nordsøen, at ubemandede offshore satellitplatforme får servicebesøg mere end 50 gange om året. Det er for mange, og en række virksomheder er derfor gået sammen om at nedbringe servicebesøgene og dermed omkostningerne til ubemandede platforme.

 

PROBLEMEJER

Operatør i Nordsøen.

 

PROBLEMLØSER

Dansk Ingeniør Service A/S (DIS), Ocean Team Group A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S.

 

Kontaktperson

Johannes Kromann Bie
Project Director
+45 50 99 99 28

Finansieret af

Nyt suge-bøttedesign skal være med til at reducere kostprisen på vindmøllefundamenter med 40 pct.

En fælles standard for overfladebehandlingen af de enkelte vindmøllekomponenter skal både reducere kostprisen og over

The proposal focuses on establishing an alliance among European leading regions in Blue Energy (both ocean energy and

For at kunne overkomme nogle af de store markedsudfordringer, der eksisterer i Nordsøregionen, har regionen og dennes

Millioner til Danmarks nye innovationsnetværk for energiproduktion
20. september 2018- af Glenda Napier, CEO
Energy Innovation Cluster er Danmarks nye innovationsnetværk med fokus på land- og havenergi.
Seneste nyt