CRIF: Overvågning og fjernstyring skal spare millioner

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"
Finansieret af EU´s Regionalfond

Ubemandede offshore platforme får i gennemsnit servicebesøg 50 gange om året. Det er for mange, og det skal nye teknologier inden for overvågning og fjernstyring lave om på.

Selvom ubemandede satellitplatforme i princippet er konstrueret til drift uden menneskelig involvering, viser erfaringer fra operatører i Nordsøen, at platformene i gennemsnit får servicebesøg omkring 50 gange om året. De mange fysiske besøg er imidlertid både omkostningstunge og forbundet med en lang række risici, og de fire virksomheder Ocean Team Group A/S, Dansk Ingeniør Selskab A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S er derfor gået sammen med Offshoreenergy.dk om at udvikle nye og smartere løsninger.

Samarbejdspartnerne har udpeget i alt otte indsatsområder, der skal gøre det muligt at overvåge og fjernstyre offshore platforme i langt højere grad, end det er muligt i dag. Hos Ocean Team Group har man de seneste fem år arbejdet på en teknologi, der gør det muligt at rense lange, tynde rør med flydende og superkritisk CO2.

Virksomheden har lige været i Holland for at teste metoden, og her lykkedes det at rense et 38 km langt rør mellem en offshore satellitplatform og hovedplatformen.


 

UDFORDRING

Trods højteknologiske overvågnings-løsninger viser erfaringer fra operatører i Nordsøen, at ubemandede offshore satellitplatforme får servicebesøg mere end 50 gange om året. Det er for mange, og en række virksomheder er derfor gået sammen om at nedbringe servicebesøgene og dermed omkostningerne til ubemandede platforme.

 

PROBLEMEJER

Operatør i Nordsøen.

 

PROBLEMLØSER

Dansk Ingeniør Service A/S (DIS), Ocean Team Group A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S.

Kontaktperson

Johannes Kromann Bie
Project Director
+45 50 99 99 28

Projektpartnere

Finansieret af

For at kunne overkomme nogle af de store markedsudfordringer, der eksisterer i Nordsøregionen, har regionen og dennes

Forskellige løsninger til at komme ombord på en vindmølle giver anledning til forvirring.

Formål er at udbygge og styrke kontakten til eksisterende Vind klynger på relevante markeder (Tyskland, UK, Norge, Ta

Offshore vindindustrien samarbejder om fælles standarder, der skal bidrage til at halvere prisen på vind.

Subsea installationer inspiceres effektivt med radiografi
12. marts 2018- af Glenda Napier, CEO
Et nyt højenergisystem til subsea-inspektion kan øge effektivitet af inspektioner og føre til længere levetid for ko
Seneste nyt