Projekter

En af kernekompetencerne hos Offshoreenergy.dk er koordinering af udviklingsprojekter.

Offshorenergy.dk er platform for offshore partnerskaber og innovationsprojekter på tværs af offshoreindustrien. Herunder findes en liste af de aktuelle projekter hos Offshoreenergy.dk

Offshore vindindustrien samarbejder om fælles standarder, der skal bidrage til at halvere prisen på vind.

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"

Over 20 virksomheder er gået sammen om at industrialisere jacket-fundamenter.

En fælles standard for overfladebehandlingen af de enkelte vindmøllekomponenter skal både reducere kostprisen og over

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"

Forskellige løsninger til at komme ombord på en vindmølle giver anledning til forvirring.

Første skridt på vejen mod billigere vindmøllefundamenter er masseproduktion af de jackets, der bærer fundament.

Projektet “H2S Management System – Part 2: Full Scale Test” (herefter ”H2SMAN”) er en fortsættelse af Regionalfondspr

Formålet er at udbygge og styrke kontakten til eksisterende klynger på relevante internationale markeder (Tyskland, B

Mange innovative forretningsidéer i både den maritime og offshoresektoren bliver aldrig realiseret.

The proposal focuses on establishing an alliance among European leading regions in Blue Energy (both ocean energy and

For at kunne overkomme nogle af de store markedsudfordringer, der eksisterer i Nordsøregionen, har regionen og dennes

Formålet med dette projekt er at støtte den nationale drone-strategi gennem specifik videndeling og udviklingsprojekt

Scale Up Center Offshore vil over 3 år gennemføre minimum 30 Scale-Up forløb fordelt over 3 Scale-Up runder med 10 vi

Inn2POWER er et 4-årigt Interreg-projekt af elleve partnere fra de fem ledende offshore vind klynger i Nordsøregionen

Projektet er et underprojekt til "Innovationssamarbejder i offshoreklyngen"

Projektets perspektiv er at identificere og skabe et forum, der samler iværksættere, udviklere og leverandører, der e

Nyt suge-bøttedesign skal være med til at reducere kostprisen på vindmøllefundamenter med 40 pct.