Projekter

En af kernekompetencerne hos Offshoreenergy.dk er koordinering af udviklingsprojekter.

Offshorenergy.dk er platform for offshore partnerskaber og innovationsprojekter på tværs af offshoreindustrien. Herunder findes en liste af de igangværende projekter hos Offshoreenergy.dk

Vindpartnerskabet

Offshoreenergy.dk har taget initiativ til at samle hele offshore vind-værdikæden om udvikling af nye fælles standarde

Nyt bøtte-design skal reducere kostprisen

Nyt suge-bøttedesign skal være med til at reducere kostprisen på vindmøllefundamenter med 40 pct.

Automatisk svejsning skal reducere prisen på jackets

Første skridt på vejen mod billigere vindmøllefundamenter er masseproduktion af de jackets, der bærer fundament.

Nyt sensorsystem skaber bedre miljø og økonomi

Det bliver muligt at måle det nøjagtige indhold af svovl og dermed mindske udledning af kemikalier.

Fælles krav skal øge sikkerheden på søen

Forskellige løsninger til at komme ombord på en vindmølle giver anledning til forvirring.

Fælles design skal reducere kostprisen på transportudstyr

MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy vil designe ens transportudstyr, der kan tilgodese begge producenter.

Droner skal monitorere korrosion på offshore installationer

Korrosionsinspektion på offshore installationer koster alene i Danmark op imod 250 mio. kr. om året.

Fælles guideline for udførelse af løft skal øge sikkerheden og reducere omkostningerne

Når MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy i dag foretager løfteoperationer i forbindelse med in

Overvågning og fjernstyring skal spare millioner

Ubemandede offshore platforme får i gennemsnit servicebesøg 50 gange om året.

Enslydende krav til overflader

En fælles standard for overfladebehandlingen af de enkelte vindmøllekomponenter skal både reducere kostprisen og over

Fælles indsats skal spare 25 pct. på jacket-fundamanter

Over 20 virksomheder er gået sammen om at industrialisere jacket-fundamenter.

Vind arbejder for fælles standarder for løfte- og transportudstyr

MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy har store forventninger til fælles standarder for transpo