Masser af teknologisk læring på tværs af offshoreindustrien

Masser af synergi på tværs af offshore vind og olie/gas
21. november 2017

Glenda Napier, CEO

Offshoreindustrien består efterhånden af mange forskellige virksomheder. Nye teknologier går på tværs af både vind og olie/gas og derfor er samarbejde vigtigt.

Synergien mellem olie/gas og vind er tyde- lig at aflæse i sammensætningen af medlemmerne i Offshoreenergy.dk. Halvdelen af Offshoreenergy.dks flere end 240 medlemmer arbejder både med vind og olie/gas. Synergien mellem off- shore vind og olie/gasindustrierne handler først og fremmest om, at begge industrier producerer energi på havet til en voksende efterspørgsel på land.

Bred kæde af underleverandører

Det er særligt den brede kæde af under- leverandører, som leverer både til vind og olie/gasindustrien. Men også en række større virksomheder som Semco og NSG udvider deres olie/gasforretning til også at omfatte vind. På den måde udgør Offshorenergy.dk en unik platform for innovationsarbejde på tværs af industrierne.

”Vi har retningen og viljen til samarbejde. Men vi kan gøre meget mere! Der er 40 års erfaringer fra olie/gas, som vind kan bruge - det er de samme bølger, strøm og vind, vi arbejder i. Vi skal samarbejde mere, både internt i offshore vind, men vi skal også have den gyldne del med også”.

Torben Hvid, Senior Vice President, CTO Technology and Sourcing, MHI Vestas Offshore Wind

12 Synergier

Her arbejder industrierne med at styrke konkurrencekraften

COST-REDUKTION  OG  PRICE-OUT - Både hvad angår offshore vind og olie/ gas er behovet for at reducere omkost- ningerne afgørende for konkurrence- kraften. Derfor arbejder begge industrier med at finde nye løsninger, der kan medvirke til at reducere deres omkost- ninger.

FREMSTILLING OG UDVIKLING AF STØRRE STRUKTURER - Begge industrier arbejder med at fremstille, udvikle og servicere store komplekse strukturer, som står på hav- bunden. Ved bl.a. jacketstrukturer arbej- der man med innovation i udvikling af nye fundamenter.

KORROSIONS- BESKYTTELSESMETODER - Begge industrier har udfordringer med at beskytte strukturer og installationer mod korrosion i barske miljøer.

DRONER - Begge industrier arbejder med at udvikle nye droneløsninger, der kan udføre opgaver offshore.

KNUDER  OG  BOLTEDE LØSNINGER - Udvikling af knuder og boltede løs- ninger er centralt for både olie/gas og vind, idet de bruges til at samle store og meget tunge strukturer i barske miljøer.

SENSORER - Brug af sensorer til at måle tilstande og behov for vedligeholdelse ude på havet er centralt i begge industrier. Det er i dag mere udbredt i vind industrien, hvor der i stigende grad monteres sensorer på havvindmøllerne.

BRUG AF OFFSHORE DATA OG REMOTE  CONDITION  MONITORING - Internet of Things (IoT), den voksende digitalisering og brugen af den data, som indhentes fra offshoresensorer, er noget, begge industrier arbejder med.

ANCHORING SYSTEMER TIL FLYDENDE FUNDAMENTER - Begge industrier arbejder med tekno- logier, der kan anvendes til flydende fundamenter. Senest er eksemplet fra Statoil og Hywind i Skotland.

 

Kontaktperson

Sune Falther
Press Contact
+45 61 60 01 80
Industri og universiteter skal samarbejde mere
23. maj 2018- af Glenda Napier, CEO
KLOGERE OFFSHORE: Fremtidens energiproduktion kræver innovation og et øget samarbejde.
Seneste nyt