Netværk

Netværksgrupperne i Offshoreenergy.dk er et tilbud til vores medlemmer. Formålet er at samle og distribuere viden på et specifikt område og stimulere samarbejde mellem klyngens medlemmer.

Netværkene har et højt fagligt indhold og fokuserer på viden, trends og nyheder, som netværkets medlemmer ikke nødvendigvis selv har adgang til. Netværksgruppen er samlingssted for interesserede parter, og er samtidig en platform for Offshoreenergy.dk, hvorfra vi kan identificere og bearbejde CRIF-projekter. Derfor er netværksgrupperne altid fokuserede på offshore udfordringer og løsninger.

Kontaktperson

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74

Netværksgrupperne er eksklusive

Ingen andre organisationer laver dem, og deltagerne får en unik viden og netværk med de øvrige deltagere.

Møder

For at sikre et højt aktivitetsniveau er 4 til 6 netværksmøder årligt ønskeligt.

For nogle netværksgrupper kan frekvensen være højere; i så fald er indhold og niveau tilpasset.

Ved opstart af netværk udarbejdes et årshjul, der sikrer en rød tråd i arbejdet. Der er en årsmodel, som nye netværksgrupper kan køre efter.

Geografi og pris

Vi tilstræber at holde den geografiske variation høj. Møderne kan evt. holdes ved netværksdeltagerne, så placering skifter hver gang. 

Deltagelse i netværksgrupperne er gratis for medlemmer af Offshoreenergy.dk. For ikke-medlemmer koster det 5.000 kr. per år per netværksgruppe.

Deltagerne afholder selv udgifter til kørsel. Der kan laves specielle aftaler med andre netværkspartnere om deltagelse i netværket.

Deltagere

Hver netværksgruppe bør bestå af 15-20 medlemmer for at sikre tilpas meget viden og deltagelse på møderne.

Relevante viden-institutioner bør involveres i netværket for at sikre tilstrækkelig ny viden og samarbejde på tværs af branchen.

Åbne netværksgrupper er for alle; lukkede netværksgrupper kræver godkendelse af de øvrige netværksdeltagere, før man kan deltage.

Vores rolle

I netværksgruppen er Offshoreenergy.dk facilitator og planlægger. Offshoreenergy.dk er ambassadør for det pågældende emne og tilgodeser medlemmernes forventninger og ønsker til indhold.

Det påhviler Offshoreenergy.dk at opretholde et højt fagligt niveau eksempelvis gennem inddragelse af relevante eksperter.

Efter hvert møde udarbejdes et udførligt referat til distribution blandt netværkets medlemmer samt et resume, der kan offentliggøre på de sociale medier.

Bliv en del af Offshoreenergy.dk