Innovation & Synergi

Offshorenergy.dk styrker synergi mellem offshore vind, olie og gas og faciliterer strategiske samarbejder om innovation.

Cost Reduction & Innovation Forum (CRIF)

CRIF er fællesbetegnelsen for projekter, der skal bidrage til at nedbringe omkostningerne i offshoreindustrien. Projekterne drives og organiseres af Offshoreenergy.dk. CRIF-projekterne eller innovationsprojekterne kan være vidt forskellige, men har det tilfælles, at de alle bidrager til at nedbringe omkostningerne i offshoreindustrien og er organiseret efter den samme model – CRIF-modellen.
 
Inden projektet starter og den innovative proces går i gang, skal det sikres, at der er mindst en større virksomhed i offshoreindustrien, som er interesseret i projektet og i en ny mulig løsning. Virksomheden eller virksomhederne skal tro så meget på det, at de deltager aktivt i den innovative proces og er indstillet på at tage en ny løsning i anvendelse, såfremt den opfylder bestemte forretningsmæssige betingelser.
 
Udgangspunktet for CRIF-modellen er således efterspørgselsbestemt. Den eller de virksomheder, der har udfordringen og ønsker en ny og omkostningseffektiv løsning, benævnes ”problemejere”. Og den eller de virksomheder eller institutioner, der udvikler den nye løsning, benævnes ”problemløsere”.
 
CRIF-modellen har fire faser, hvor Offshoreenergy.dk først identificerer en problemejer, så scouter efter en gruppe af problemløsere og herefter igangsættes det egentlige innovationsamarbejde. I sidste fase skal den nye løsning implementeres af problemejer. Offshoreenergy.dk fundraiser typisk udviklingsmidler til de deltagende virksomheder. På de følgende sider beskrives en række af de konkrete og aktuelle CRIF-projekter. Fælles er at der er en udfordring, problemejere og problemløsere. De faciliteres alle af Offshoreenergy.dk.

Kontaktperson

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74

Synergi på tværs af offshore vind, olie og gas

Offshoreindustrien består af mange virksomheder, der arbejder med aktiviteter på tværs af både offshore vind, olie og gas.

Mere end halvdelen af Offshoreenergy.dks 250+ medlemmer arbejder både med offshore vind, olie og gas. Det er særligt den brede kæde af underleverandører, der leverer både til offshore vind, olie og gas. Men også en række større virksomheder som Semco og NSG udvider deres offshore olie og gasforretning til også at omfatte offshore vind. På den måde udgør Offshorenergy.dk en unik platform for innovationsarbejde på tværs af industrierne.

12 synergier

Her arbejder industrierne med at styrke konkurrencekraften

Cost-reduktion og price-out
Både hvad angår offshore vind og olie/gas er behovet for at reducere omkostningerne afgørende for konkurrencekraften. Derfor arbejder begge industrier med at finde nye løsninger, der kan medvirke til at reducere deres omkostninger.

Fremstilling og udvikling af større strukturer
Begge industrier arbejder med at fremstille, udvikle og servicere store komplekse strukturer, som står på havbunden. Ved bl.a. jacketstrukturer arbejder man med innovation i udvikling af nye fundamenter.

Korrosionsbeskyttelsesmetoder
Begge industrier har udfordringer med at beskytte strukturer og installationer mod korrosion i barske miljøer.

Droner
Begge industrier arbejder med at udvikle nye droneløsninger, der kan udføre opgaver offshore.

Knuder og boltede løsninger
Udvikling af knuder og boltede løsninger er centralt for både olie/gas og vind, idet de bruges til at samle store og meget tunge strukturer i barske miljøer. 

Sensorer
Brug af sensorer til at måle tilstande og behov for vedligeholdelse ude på havet er centralt i begge industrier. Det er i dag mere udbredt i vind industrien, hvor der i stigende grad monteres sensorer på havvindmøllerne.

Brug af offshore data og remote condition monitoring
Internet of Things (IoT), den voksende digitalisering og brugen af den data, som indhentes fra offshoresensorer, er noget, begge industrier arbejder med.

Anchoring systemer til flydende fundamenter
Begge industrier arbejder med teknologier, der kan anvendes til flydende fundamenter. Senest er eksemplet fra Statoil og Hywind i Skotland.

Crew Transfer vessels
Brugen af transferskibe som sejler ud med mandskab til havvindparker eller oliefelter.
 
Overflade og overfladebehandlinger
Offshoreinstallationer under og over vand har det til fælles, at deres overflader skal behandles med maling og andet, som kan holde i barske miljøer.

 

Reduktion af fouling
Fouling er begroninger, som vokser på installationer under vandet. Begge industrier arbejder med teknologier, som kan fjerne begroninger kosteffektivt.

 

Træning af medarbejdere
Begge industrier træner mandskab, der skal arbejde offshore i bl.a. offshoresikkerhed og andre relevante områder.

Læs mere om vores projekter her