CRIF

Cost Reduction & Innovation Forum (CRIF) er fællesbetegnelsen for projekter, der skal bidrage til at nedbringe omkostningerne i offshoreindustrien. Projekterne drives og organiseres af Offshoreenergy.dk

CRIF-projekterne eller innovationsprojekterne kan være vidt forskellige, men har det tilfælles, at de alle bidrager til at nedbringe omkostningerne i offshoreindustrien og er organiseret efter den samme model – CRIF-modellen.
 
Inden projektet starter og den innovative proces går i gang, skal det sikres, at der er mindst en større virksomhed i offshoreindustrien, som er interesseret i projektet og i en ny mulig løsning. Virksomheden eller virksomhederne skal tro så meget på det, at de deltager aktivt i den innovative proces og er indstillet på at tage en ny løsning i anvendelse, såfremt den opfylder bestemte forretningsmæssige betingelser.
 
Udgangspunktet for CRIF-modellen er således efterspørgselsbestemt. Den eller de virksomheder, der har udfordringen og ønsker en ny og omkostningseffektiv løsning, benævnes ”problemejere”. Og den eller de virksomheder eller institutioner, der udvikler den nye løsning, benævnes ”problemløsere”.
 
CRIF-modellen har fire faser, hvor Offshoreenergy.dk først identificerer en problemejer, så scouter efter en gruppe af problemløsere og herefter igangsættes det egentlige innovationsamarbejde. I sidste fase skal den nye løsning implementeres af problemejer. Offshoreenergy.dk fundraiser typisk udviklingsmidler til de deltagende virksomheder. På de følgende sider beskrives en række af de konkrete og aktuelle CRIF-projekter. Fælles er at der er en udfordring, problemejere og problemløsere. De faciliteres alle af Offshoreenergy.dk.

Kontaktperson

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74

Læs mere om vores projekter her